Tidak terasa tahun sudah berganti, begitu pula dengan kepengurusan tahun 2020/2021. Dengan berakhirnya kepengurusan HMKM periode 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menyatukan, menyalurkan, membahas dan mengesahkan AD/ART, LPJ dan syarat-syarat Ketua HMKM serta pemilihan Kepala Divisi guna mewujudkan sistem kepengurusan yang lebih baik lagi di setiap tahunnya melalui Musyawarah Anggota DK KMPT & […]